ጓል ዲፎ

Meet Defo 2.0 (Defo’s daughter ጓል ዲፎ). She is the De facto (ብጭቡጥ) administration Adi Hans (ምምሕዳር ዓዲ ሓንስ). Very dangerous (ሓደገኛ), cruelty (ጭካነ), violence, viciousness along with her husband both liers ሓሰውቲ ሸፋቱ እዮም። ፍርሃት ኣምላኽ የብሉን / የብላን። She is the man in the house and chief in (ሓለቓ ዓዲሓንስ) Adi Hans.

The husband is lier ሓሳዊ and thief (ሰራቒ) who steals another person’s property without consent. He is vicious ሕሱም uncivilized and savage. He loses his temper in a second unable to control his wife and himself. Disgrace (ውርደት ) to his family and friends, embarrassing man (ዘሕፍር ሰብ) no family would be engaging with him and his wife ( መዋስቦ ዝኽልከል).


Wedi Bahlebe ወዲ ባህልቢ

Zerit Bahlebe/ named administrative ምምሕዳራዊ ተባሂሉ ዝተሰየመ ዘሪት ባህለበ/ ምምሕዳራ – ዓዲ ሓንስ. Not worth to have his own page ( ናይ ባዕሉ ገጽ ክህልዎ ዋጋ የብሉን). He is weak ድኹም, uneducated ዘይተማህረ, unable (ኣይከኣልን እዩ), to do his job and neglecting responsibilities is the norm (ንቡር ምዃኑ’ዩ).

He could not distinguish between fact and false. ሓቅን ሓሶትን ክፈሊ ኣይከኣለን እዩ። He is unfit in office (ኣብ ስልጣን ብቑዕ ኣይኮነን) because (ምኽንያቱ) Adi Hans (ዓዲ ሓንስ) is lawless ሕጊ ኣልቦ. Zerit is against animal ኣንጻር እንስሳ.

Defo 2.0 (ጓል ዲፎ) tells Zerit (ዘሪት) what to do and not to do. He is corrupted and dishonest ቅንዕና ዘይብሉ ጎቦና እዩ።

The inner circle (ውሽጣዊ ዓንኬል)
Exclusive group close to the center of power of an organization or movement, regarded as elitist and secretive that lead by Defo 2.0 gives Zerit and others in a particular direction.

Goje (ጎጀ ኣብጅጊ)

Goje (ጎጀ ኣብጅጊ) is in jail (ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሩ) wrongful accusation(s) false accusations against him after he served 15 years as a Adi Hans administration ምምሕዳር ዓዲ ሓንስ. It is morally wrong to put a man in jail based on lies and deceived the people without any fact. They failed to take him to court so that he can prove his innocent or guilty. No one knows why he is jailed, not himself or his family. Few evil individuals with in the inner circle decided to put him in a maximum jail when there was no crime. He is very old that he might not survive or he might be sick due to the hardship he is facing.

Photo of ነፍሺር መርሃዊ in circulation, Habtom created  WhatsApp group in America  with picture on it as icon for Adi Hans. Some groups of people who posted a picture are paid directly or indirectly and some other people are poser trying to covered up his dead to be avoided for investigation because the killer or killers has not brought to justice.

More information coming soon  ቡዙሕ ሓበሬታ ኣብዚ ቐረባ እዋን ሓድሽ…